Sunday, November 15, 2015

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಾರ


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಗೂ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ

ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ  IEC ತರಬೇತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ   ಯೋಗ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ದಿನಾಂಕ:-02-11-2015 ರಿಂದ 08-11-2015
ಸ್ಥಳ:- ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


No comments:

Post a Comment